Vintertjeneste

Det er lovpligtigt på landsplan at rydde gangbare arealer for sne samt salte veje og fortove, hvis de knytter sig til ens ejendom. Det gælder både for private ejendomme samt offentlige og private virksomheder - og netop derfor er vintertjeneste vigtigt.

Ifølge lovgivningen på området er det klargjort, at man som grundejer er ansvarlig for at rydde sne samt salte på følgende arealer:
  -> Fortove og gangstier udfor din ejendom
  -> Indgange og trapper
  -> Adgang til postkasse
  -> Adgang til affaldsbeholder og pladsen omkring denne

Man står som ejer til regnskab for eventuelle uheld, hvis uheldet skyldes manglende snerydning eller saltning. Vi anbefaler derfor, at man som privatperson eller virksomhed er på forkant med en aftale om vintertjeneste. Vi rykker hurtigt ud og sørger for, sammen med dig, at få en plejeplan på plads, så vi kan yde vintertjenesten til dig fremadrettet, og uden at du skal tænke over det.

Det kan være et stort arbejde, og mange har derfor glæde af vores professionelle og effektive vintertjeneste. Vi tilbyder bl.a. snerydning og saltning af indkørsler, fortove, veje, p-pladser mm. Når frosten melder sig, og sneen falder, står vi klar med døgnservice og en effektiv maskinpark, så du ikke selv skal bekymre dig om at rydde og salte på dine arealer.

Vi har mange års erfaring på området, og vores service på snerydning og glatførebekæmpelse tilbydes naturligvis til både private boligejere, virksomheder, boligforeninger, grundejerforeninger, offentlige myndigheder med flere.

Vi tilbyder særskilte aftaler om vintertjenester til dig, men vi tilbyder det også som en del af en fast plejeplan med vedligeholdelsesservice hele året rundt.