Regnvandshåndtering

Noget af det vi ved med sikkerhed i forhold til de klimaforandringer, fremtiden byder på, er en øget mængde regnvand. Derfor er det vigtigt at tænke på håndteringen af den mængde vand, der kommer som nedbør, både i forbindelse med afledningen (LAR) samt udnyttelsen (LUR).

For den private haveejer er det meget vigtigt at overveje, hvilke løsninger, der giver bedst mening i forhold til de ovenstående temaer, så man får afledt og udnyttet regnvandet bedst muligt. Det er med til at sikre, at områder af haven eller omkring en ejendom ikke bliver sumpet eller kommer til at stå under vand. Jysk Anlæg og Kloak ApS er autoriseret kloakmester, og vi er erfarne i håndteringen af regnvand, både når det kommer til store og små grå og grønne anlæg. Vi sørger for at være opdaterede på den relevante viden omkring regnvandsfaskiner, og vi samarbejder altid tæt med geoteknikere i forhold til relevante jordanalyser.

Regnvandshåndtering er en miljørigtig måde at aflaste kloaksystemet på, og er med til at mindske risikoen for eventuelle oversvømmelser. I mange område er der lokale planer og mål i forhold til netop regnvandshåndtering (LAR), så der kan skabes flere miljøvenlige løsninger. Vi har viden om genanvendelsen af regnvand, og har du som kunde nogle specifikke ønsker til dette, så står vi klar med vejledning.

Hver gang vi laver et projekt omkring et hus eller en virksomhed, så er regnvandshåndtering et element, vi kikker på, og som ofte må håndteres. Vi hjælper med at se, om der allerede er gode løsninger etableret, som måske kan finjusteres, eller om vi skal lave nogle nye. Vi hjælper i forhold til ansøgninger og færdigmeldinger af alt kloak til kommunen.