Nedsivningsanlæg

For bolig placeret i et ikke-kloakeret område, er nedsivningsanlægget et godt alternativ til at bortlede husspildevandet fra din bolig. Anlægget anvendes ofte i boliger uden for byen og i sommerhuse, hvor der er begrænsede muligheder for opkobling på kloaknettet. Der er dog visse krav, som din grund skal leve op til, for at nedsivningsanlægget kan etableres.

Ønsker du et nedsivningsanlæg på din grund, skal du først ansøge kommunen om tilladelse til dette. Information om de forskellige regler kan oftest findes på kommunernes egne hjemmesider, hvor du finder ansøgningsskema m.m.

Hvordan fungerer et nedsivningsanlæg ?
Nedsivningsanlægget består af en bundfældningstank, en pumpebrønd og og fordelerrør, som bliver gravet ned under jorden. Her vil spildevandet fra din husholdning løbe ud i bundfældningstanken, hvor alle faste dele bliver separeret fra spildevandet. Herefter løber vandet videre ud i pumpebrønden, som pumper vandet ud i fordelerrørene. Efterfølgende siver vandet ud gennem rørene og ned gennem jorden, hvor det renses naturligt inden, det rammer grundvandet.

Fordele ved nedsivningsanlæg
Nedsivningsanlægget kommer med en række fordele, som ikke opnås ved den traditionelle kloak. Udover at være forholdsvis billig at etablere, så er anlægget både billigt og enkelt at vedligeholde, og det har derudover et billigt strømforbrug. Derudover kan det etableres i græsplænen uden at genere synet.

Fakta om nedsivningsanlægget:
Etableres når jordbundsforhold og grundvandsstand gør det muligt. Jorden skal være egnet til nedsivning. Renser for alle renseklasser. 
  ->Nedsivningsanlæg fylder fra 30 m2 og opefter.

  -> Skal placeres i et udyrket område.

  -> Anlægget er nedgravet, så vil det blot ofte være 2 dæksler, der kan ses. Dog kan det i nogle tilfælde være en fordel at hæve anlægget en smule.
  -> Der er afstandskrav til vandområder, drikkevandsboringer ect.

  -> Forbrugsafgift for ikke-godkendt anlæg 3,80 kr. pr. m3
  -> Forbrugsafgift for godkendt anlæg 0,50 kr. pr. m3. 


Pris på nedsivningsanlæg:

Vi bliver tit spurgt om prisen på et nedsivningsanlæg, hvor vi ofte kun kan give et estimat, da vi vil ud og se stedet, inden vi kan give en pris. Der er nemlig forskel på, hvor meget arbejde anlægget kræver, hvilke elementer der skal installeres og hvor stort anlægget skal være.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale/møde, hvis du ønsker yderligere information om nedsivningsanlæggets pris.