Sikring mod oversvømmelse

Du har som grundejer ansvar for at sikre din kælder mod opstigende vand fra kloakken. Du kan forbygge oversvømmelse af kælderen ved hjælp af forskellige løsninger. Du finder her en oversigt over de mest typiske. Kontakt Jysk Anlæg og Kloak ApS og få vejledning til, hvilken løsning der passer til din bolig eller ejendom.

Højvandslukke
Et højvandslukke er et stykke kloakrør med to klapper, der automatisk lukker i, når regn- og spildevand løber baglæns pga. et overfyldt kloaksystem. Højvandslukket forhindrer på den måde, at regn- og spildevand strømmer ind i boligen ved skybrud. Der findes forskellige typer af højvandslukke, hvilket også afhænger af, om der er et toiletafløb i kælderen. Højvandslukket kan installeres på forskellige placeringer på matriklen. Vi vejleder, så du får den rigtige højvandslukke, vi monterer og servicerer den selvfølgelig også. 
Du skal mindst en gang om året – og altid efter et skybrud – efterse og rense dit højvandslukke, fordi der ikke må sidde snavs på lukkemaskinen.

Højvandslukke
Et højvandslukke er et stykke kloakrør med to klapper, der automatisk lukker i, når regn- og spildevand løber baglæns pga. et overfyldt kloaksystem. Højvandslukket forhindrer på den måde, at regn- og spildevand strømmer ind i boligen ved skybrud. Der findes forskellige typer af højvandslukke, hvilket også afhænger af, om der er et toiletafløb i kælderen. Højvandslukket kan installeres på forskellige placeringer på matriklen. Vi vejleder, så du får den rigtige højvandslukke, vi monterer og servicerer den selvfølgelig også. 
Du skal mindst en gang om året – og altid efter et skybrud – efterse og rense dit højvandslukke, fordi der ikke må sidde snavs på lukkemaskinen.

Pumpebrønd
En pumpebrønd opsamler spildevand fra husets afløb og et eventuelt kældertoilet. Spildevandet ledes derefter ved hjælp af en pumpe videre i kloaksystemet.
Pumpebrønden er konstrueret således, at spildevand ikke kan løbe tilbage ind i huset og oversvømme kælderen. Sammen med højvandslukke er en pumpebrønd den sikreste løsning mod kælderoversvømmelse.  Pumpebrønden er dog også den dyreste løsning.