Separation af spildevand

I nyere tid er der kommet mere fokus på kloakseparering. Hvis der laves kloakseparering, lettes belastning på rensningsanlæg, fordi mængderne ledes ud i vandløb og søer. Separatkloakering er derfor en form for ekstra kloaknet, som leder regnvandet udenom det almindelige kloaksystem og tilbage i vores natur. En adskillelse består dermed i, at spildevand ledes til rensningsanlæg, mens regnvand ledes ud i det fri. Mange kommuner forlanger at man udleder regnvand på egen grund, det kan være som nedsivning via faskine, i regnbed eller i vandreservoir, mulighederne er mange.

Mere regn og spildevand
Kloakseparering er et fænomen, som er opstået på baggrund af en verden i forandring. Dels har klimaet ændret sig gennem de seneste årtier, så vi får mere regn, kraftigere regnskyl og generelt mere nedbør. Samtidig er den danske befolkning vokset med næsten en million flere mennesker, sammenlignet med antallet for 50 år siden. Med flere mennesker kommer også mere spildevand.

Både regnvandet og spildevandet er en udfordring for en kloak, som ikke er bygget til at håndtere så store mængder. Ofte vil kommunen forsøge at bibeholde den gamle kloakinstallation, så vidt muligt, fordi det er bekosteligt at adskille regn og spildevand, med en udbygning af kloakken. 

På et eller andet tidspunkt vil langt de fleste kommuner dog blive tvunget til at påbegynde kloakseparering. Det forventes, at mængden af regn vil fortsætte med at stige i de kommende år. Desværre er det ikke kun det kommunale kloaknet som overbelastes, det gælder også private boligejere, som også vil kunne mærke en overbelastning af kloak på egen grund. 

En adskillelse af kloakken derhjemme kan ende med at ske på baggrund af et påbud fra det offentlige. Det er ærgerlige penge, men også en sikring mod oversvømmelse og invasion af rotter, og dermed større sikkerhed for, at dit hus kan blive ved med at være sundt og tørt, og miljøet ikke skadeligt for mennesker at bo i. Det gælder både omgivelser, natur og sygdomsfremkaldende bakterievækst.

Hvor kommer spildevandet fra?
I et hus er der som oftest en indretning, som indeholder minimum ét toilet, et køkken og ofte et bryggers. Mange huse har også indretning med mere end et badeværelse. Hver gang der skylles ud i toilettet eller hældes vand ud gennem vasken i dit køkken, bliver det til spild, som ryger ud i kloakken.

Modsat regnvandet er spildevand udledning fra mennesker. Regnvandet kommer blot fra oven, og er generelt uden for menneskers kontrol. 

Hvem står for en kloakseparering?
Der er forskel på, hvem der skal vedligeholde kloakerne, som er etableret hos dig og omkring dig. Kommunen har pligt til at vedligeholde den offentlige kloakering, som ligger udenfor de matrikler som boligejere råder over. Modsat er det dit ansvar at vedligeholde kloaken på egen grund.  Du skal derfor forvente, at kloakseparering vil koste penge, hvis det er på din ejendom det skal udføres. Du kan også risikere, at der kommer påbud på at installere separatkloakering fra din kommune, hvis det skønnes nødvendigt. Det kan også være en beslutning, du selv tager, hvis der er tydelig overbelastning af dit lokale kloaknet. 

Hvornår har du brug for kloakseparering?
Ofte vil du kun lægge mærke til behovet for kloakseparering, hvis du oplever oversvømmelse på ejendommen, eller hvis du får et påbud fra kommunen om, at der skal laves en kloakseparering. Uanset hvad, kræver det besøg af en kloakmester, som kan gennemse kloakken og miljøet omkring den.

Få installeret en LAR-løsning
Separering af kloak koster som nævnt mange penge. Der kan dog være penge at spare ved at installere det, som benævnes som en “LAR-løsning”. En sådan løsning kræver, at du enten laver en lille sø i haven eller, at du får monteret en faskine rundt om dit hus. Begge dele betyder, at du bevarer afledning af regnvandsafløb til kloakken – du sender dog blot ikke vandet ned i kloakken, men i stedet ud på egen ejendom. Ofte kræver en sådan løsning, at du har rimeligt god plads på din matrikel og i din udendørs indretning. Det kan eventuelt være en god idé at få en kloakmester ud og kigge på opgaven sammen med dig. Denne vil oftest have god erfaring med sådanne projekter.