Græspleje/græsplænerenovering

Vi løser opgaver i alle størrelser indenfor græspleje - lige fra pleje af en lille baghave til fortløbende vedligehold af store plæner ved firmaer, i parker, sportsanlæg, plæneluftning, gødskning, vanding, mosbekæmpelse, fjernelse af blade og eftersåning.

Vi har også ekspertise i bekæmpelse af specifikke problemer såsom ukrudt, huller, mosegrise, muldvarper og visne pletter forårsaget af fx. stankelbens angreb. Vi sørger for, at vores grønne medarbejdere er opdaterede på den nyeste viden omkring græspleje, og at de har de rette certifikater i forhold til fx. bekæmpelse af muldvarper.

Vi tilbyder professionel græspleje til både privatpersoner, virksomheder og større offentlige områder. Vi tilbyder både faste vedligeholdelsesaftaler, hvor græspleje og græsslåning kan være en del af plejeplanen, eller engangsopgaver i forhold til de gøremål eller udfordringer, der måtte være med din plæne. Vi har de rette maskiner og det rigtige grej i forhold til at kunne hjælpe dig med pleje, vedligehold og reetablering af plæner.